Polityka prywatności i plików cookies Brukland sp. z o.o.

Dane osobowe
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Brukland sp. z o.o. ul. Sieciecha 37, 20-381 Lublin, Nip: 946 23 79 576,
W związku z faktem przetwarzania danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
1. do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
Powyższe prawa możesz realizować zgodnie z art. 16 – 21 RODO, pisząc na adres bruklandlublin@o2.pl
Podanie przez klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne jednak niezbędne aby skontaktować się z agencją.
Brukland sp. z o.o. gwarantuje poufność przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Kontakt e-mail
Kontaktując się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.
Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Analityka internetowa
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, źródło ruchu itp.
Dane zbierane są za pomocą Google Analytics.  Informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Działania marketingowe
Korzystamy na stronie z narzędzi marketingowych serwius Facebook, co wiążę się z wykorzystaniem plików cookies Facebooka, w szczególności Pixela Facebooka.

Dodatkowe logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera wraz z danymi o adresie ip komputera itp.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.